III sesja Młodzieżowej Rady Gminy

14 listopada 2015 r. o godzinie 15:30 w Sali konferencyjnej ParkHotelu w Szycach odbyła się III sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś. Całość otworzyła jej Przewodnicząca - Kamila Kulczyk, która powitała wszystkich radnych oraz przybyłych gości: koordynatora szkolnego- p. Martę Wacławik oraz radnych z Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko wraz z ich opiekunami, którzy zagościli na dwa dni w naszej gminie w ramach projektu ,,Zgrane Rady''.

Spotkanie zostało przeprowadzone według porządku obrad:

1. Otwarcie III sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie, ustalenie i przyjęcie porządku obrad V sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
4. Przedstawienie planu wizyty Młodzieżowej Rady Gminy z Kościeliska.
5. Prezentacja gminy Wielka Wieś.
6. Prezentacja Młodzieżowej Rady Gminy z Kościeliska.
7. Uchwalenie wewnętrznego regulaminu MRG w Wielkiej Wsi.
8. Uchwalenie regulaminu na logo MRG w Wielkiej Wsi.
9. Prezentacja projektu pisanego przez MRG i stowarzyszenie „Pozytywka”.
10. Zgłaszanie wniosków.
11. Zakończenie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi..

Po zakończeniu III sesji radni udali się do klubu młodzieżowego ,,Pozytywka'' znajdującego się w Białym Kościele, w którym meli możliwość poznania się oraz skorzystania z różnego rodzaju gier.

Następnego dnia na sali gimnastycznej Gimnazjum w Białym Kościele pod opieką nauczycielki p.Doroty Tracz odbyły się zajęcia na ściance wspinaczkowej, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Tagi dla strony:

2015-11-17