II sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Zaproszenie na II sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się 28 listopada 2014 r. /piątek/ o godz. 12.00 w Gimnazjum w Białym Kościele.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie II sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi,
2. Stwierdzenie kworum,
3. Uchwalenie porządku obrad,
4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji MRG,
5. Krótka prezentacja Gimnazjum
6. Omówienie tematów nadesłanych e-mailem
7. Omówienie organizacji klubu młodzieżowego w Białym Kościele
8. Konkursy dla samorządów uczniowskich
9. Zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie II sesji Młodzieżowej rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
Szymon Wiśniewski

Tagi dla strony:

2014-11-28