I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Zaproszenie
na I sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi,
która odbędzie się 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 12.00
w świetlicy wiejskiej w Modlnicy


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Ślubowanie radnych.
4. Odczytanie, ustalenie i przyjęcie porządku obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
5. Powitanie młodych Radnych przez przewodniczącą dorosłej Rady Gminy Wielka Wieś Krystynę Sułko.  
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
a). Zgłaszanie kandydatów.
b). Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
c) Prezentacja kandydatów.
d). Głosowanie.
e)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy.
a). Zgłaszanie kandydatów.
b). Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
c) Prezentacja kandydatów.
d). Głosowanie.
e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru W-ce Przewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Prezentacja Statutu Młodzieżowej Rady Gminy przez Zastępcę Wójta Gminy Wielka Wieś Krzysztofa Wołosa.
9. Prezentacja projektu „Festyn dla najmłodszych”.
10. Zapytania i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Najstarszy Radny
do Młodzieżowej Rady Gmin w Wielkiej Wsi
uczeń Zespołu Ponadgimnazjalnego
Szkół w Giebułtowie
 
Szymon Wiśniewski

2014-09-22