Dyżur Przewodniczącego Rady

Od dnia 8 czerwca 2020 r. zostają przywrócone dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00 w Biurze Rady Gminy Wielka Wieś.

2020-06-08