Informacje Rady Gminy

Informacja z XI sesji Rady Gminy Wielka Wieś

29 grudnia odbyła się XI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Najważniejszym jej punktem była uchwała budżetowa Gminy na 2016 r. oraz związana z nią wieloletnia prognoza finansowa gminy.

Zobacz więcej »
2015-12-30
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-12-22
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2015 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w roku 2015 roku

Zobacz więcej »
2014-12-05
Informacja z X Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 listopada w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyła się X Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 18 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-12-01
Odwołany dyżur Przewodniczącego

W związku z sesją Rady Gminy dyżur Przewodniczącego Rady został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy za tydzień.

Zobacz więcej »
2015-11-30
Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Wielka Wies

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się X Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-11-23
III sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Całość otworzyła jej Przewodnicząca - Kamila Kulczyk, która powitała wszystkich radnych oraz przybyłych gości: koordynatora szkolnego- p. Martę Wacławik oraz radnych z Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko wraz z ich opiekunami, którzy zagościli na dwa dni w naszej gminie w ramach projektu ,,Zgrane Rady''.

Zobacz więcej »
2015-11-17
Informacja z IX Sesji

13 października w świetlicy wiejskiej w odbyła się IX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 11 uchwałami.  Radni zajmowali się m.in. takimi sprawami jak:

Zobacz więcej »
2015-10-14
Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 13 października 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2015-10-06
II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

16 września 2015 r. w klubie młodzieżowym ,,Pozytywka'' w Białym Kościele odbyła się II sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-09-17
Zaproszenie na II sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na II sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 16 września 2015 roku /środa/ o godz. 10 00 w świetlicy „Pozytywka” w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2015-09-15
Informacja z VIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

31 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 8 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-09-01
VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2015-08-24
Dyżur W-ce Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniach: 03 i 10.08.2015r. dyżur w Biurze Rady pełnić będzie Pan Wiesław Żurek – Wiceprzewodniczący Rady.

Zobacz więcej »
2015-07-22
Informacja z VII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Główne punkty sesji to wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz jednogłośne udzielenie Wójtowi przez Radnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Zobacz więcej »
2015-06-30
Spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy

9 lipca 2015 r. w klubie młodzieżowym ,,Pozytywka'' w Białym Kościele odbyło się pierwsze wakacyjne spotkanie młodzieży na grillu oraz występach. Cała impreza rozpoczęła się od powitania wszystkich przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady - Kamilę Kulczyk.

Zobacz więcej »
2015-07-13
Wakacyjne spotkanie MRG

Młodzieżowa Rada Gminy Wielka Wieś serdecznie zaprasza młodzież do klubu „Pozytywka” gdzie odbędzie się grill, połączony z występami młodzieży. Impreza odbędzie się 9 LIPCA 2015r. 16.00-20.00 Klub ”Pozytywka” w Białym Kościele,

Zobacz więcej »
2015-07-03
Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-06-26
Informacja VI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za jednego mieszkańca. Rada Gminy została zmuszona do zmiany stawki, ponieważ w ostatnim czasie zostały przeprowadzone trzy przetargi na odbiór odpadów komunalnych i w każdym z tych przetargów oferty składane przez firmy znacznie przekraczały stawki z ubiegłych lat.

Zobacz więcej »
2015-05-29
Młodzieżowa Rada Gminy II kadencja - znamy już jej skład

Nie przeprowadza się wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów przypadających na okręg  a za wybranych  do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi uznaje się zgłoszonych kandydatów.

Zobacz więcej »
2015-05-22
2014-04-12