Informacje Rady Gminy

Odwołany dyżur

W związku ze skróconymi godzinami pracy Urzędu Gminy dn. 31.10.2016 roku, dyżur Przewodniczącego Rady Gminy zostaje odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.

Zobacz więcej »
2016-10-27
Informacja z XIX Sesji Rady Gminy

Dnia 20 października 2016r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XIX Sesja Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2016-10-24
Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 20 października 2016 r. /czwartek/ o 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-10-13
Informacja z XVIII Sesji Rady Gminy

27 września 2016r. w budynku Urzędu Gminy odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.  Jednym z najważniejszych punktów obrad była dyskusja nad propozycją podpisania porozumienia z GDDKiA o/Kraków ws. wspólnego wykonania chodników w newralgicznych miejscach przy Drodze krajowej 94.

Zobacz więcej »
2016-09-30
Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 27 września 2016 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-09-21
Informacja z XVII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Dnia 25 sierpnia 2016r. w budynku Urzędu Gminy odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Po otwarciu Sesji przez Przewodniczącego Rady, Pana Zbigniewa Mazelę i przyjęciu porządku obrad, radni zatwierdzili protokół z poprzedniej Sesji RG, a następnie przeszli do podejmowania uchwał.

Zobacz więcej »
2016-08-26
XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-08-18
Odwołany dyżur

Z powodów osobistych w dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2016 r. (poniedziałek) dyżur Przewodniczącego Rady Gminy zostaje odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.

Zobacz więcej »
2016-08-08
Zastępstwa

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Wieś, Pana Zbigniewa Mazeli w dniach 18.07-31.07.2016 r., poniedziałkowe dyżury w Biurze Rady Gminy będą pełnić Zastępcy Przewodniczącego.

Zobacz więcej »
2016-07-13
Relacja z XVI sesji Rady Gminy

Pierwsza część wczorajszej sesji odbyła się w w Szkole w Modlnicy i miała bardzo uroczysty charakter gdyż poświęcona była młodym, zdolnym dzieciakom i młodzieży z naszej Gminy - stypendia naukowe i sportowe. Głównym punktem sesji była uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015, radni podjęli ją jednogłośnie.
 

Zobacz więcej »
2016-06-30
XVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 czerwca 2016 r. /środa/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-06-24
XIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2016-04-18
Zapowiedź XV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2016-05-25
XIV Sesja Rady Gminy

Po raz pierwszy Radni spotkali się w nowej sali obrad w Centrum Administracyjnym w Szycach. To o tyle ważne, że do tej pory Radni spotykali się na sesjach wyjazdowych w budynkach komunalnych na terenie całej gminy, gdyż w starym budynku Urzędu nie było takiej sali. Radni omawiali sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zobacz więcej »
2016-04-25
Sesja szkoleniowa Młodzieżowej Rady Gminy

11 marca 2016 r.  w klubie młodzieżowym ,,Pozytywka'' w Białym Kościele odbyło się szkolenie MRG przeprowadzone przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w działalności Młodzieżowych Rad  Miast i Gmin - Karola Droździka oraz Mikołaja Jasińskiego.

Zobacz więcej »
2016-03-14
Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 marca 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2016-03-03
Informacja z XII Sesji RG

04 lutego w Modlnicy odbyła się XII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. W sprawach bieżących został poruszony temat rozkładu jazdy MPK.

Zobacz więcej »
2016-02-08
Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 04 lutego 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2016-01-28
Relacja z IV sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

15 stycznia 2015 r. w świetlicy młodzieżowej ,,Pozytywka’’ w Białym Kościele odbyła się IV sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-01-18
Zaproszenie na IV sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Serdecznie zapraszam na IV sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 15 stycznia 2016 roku.  Początek o godz. 11 00 w świetlicy „Pozytywka” w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2016-01-11
2014-04-12