Informacje Rady Gminy

I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

21 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś odbyła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-06-22
Obwieszczenie MRG

Podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.

Zobacz więcej »
2017-06-07
Informacja z XXVI Sesji Rady Gminy

Na wstępie radni uchwalili zmianę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś. Zmiana ta, po konsultacjach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zakłada uzupełnienie spójności PGN z dokumentami sporządzonymi na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz zaktualizowanie celi szczegółowych, zadań do realizacji oraz monitoringu.

Zobacz więcej »
2017-05-29
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Masz od 14 do 19 lat i fajne pomysły? MRG jest dla Ciebie!  Wybory odbędą się 8 czerwca br.

Zobacz więcej »
2017-05-16
XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-05-17
Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Na wstępie Pani Aneta Solarz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiła zgromadzonym roczne sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Jedną z zaaprobowanych przez radnych form działalności GOPS w Wielkiej Wsi w 2016 roku był Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów, który w związku z podjętą uchwałą będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

Zobacz więcej »
2017-04-21
XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 20 kwietnia 2017 r. /czwartek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2017-04-12
Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady

Informujemy, iż z przyczyn osobistych w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2017 r. (poniedziałek) dyżur Przewodniczącego Rady Gminy zostaje odwołany.

Zobacz więcej »
2017-04-10
Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy

23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się Nadzwyczajna XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-03-27
XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy dnia 23 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 8.15 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się nadzwyczajna XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-03-20
Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy

W trakcie obrad radni podjęli uchwały dotyczące oświaty. W związku z reformą i likwidacją gimnazjów konieczne było przyjęcie projektu nowej sieci szkół. Warto podkreślić, że wprowadzono również zmianę w Lokalnym Programie Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś, która przewiduje objęcie stypendium Wójta także uczniów ze szkół dotowanych przez Gminę (do tej pory stypendia dotyczyły wyłącznie szkół prowadzonych przez Gminę).

Zobacz więcej »
2017-02-24
VII sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Podczas sesji został przedstawiony młodzieży z gimnazjum w Białym Kościele i Modlnicy projekt „Cyberprzestrzeń – Nasza przestrzeń”, który realizowany jest  na terenie naszej gminy  od 14 lutego. Projekt ma na celu wskazanie młodzieży innych alternatyw korzystania z nowych technologii oraz włączyć ich do podejmowania działań sprzyjających integracji bez towarzyszącego telefonu. 

Zobacz więcej »
2017-02-24
XXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r. /czwartek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-02-16
Informacja z XXII Sesji Rady Gminy

Najważniejszym punktem Sesji było jednogłośne podjęcie przez radnych uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce. Szyce jako jedyna miejscowość należąca do naszej Gminy nie posiadały, jak dotąd, nazw swoich ulic. Po konsultacjach z mieszkańcami wsi wypracowano określenia, które przyjęto uchwałą.

Zobacz więcej »
2017-01-27
Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-01-19
Informacja z XXI Sesji Rady Gminy

Najważniejszym punktem Sesji było niewątpliwie jednogłośne podjęcie przez radnych Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017 i związanej z nią wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

Zobacz więcej »
2016-12-30
Zapowiedź XXI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 r. /czwartek/  o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-12-22
Posiedzenia komisji w 2016 r.

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w roku 2016 roku

Zobacz więcej »
2016-01-12
Informacja z XX Sesji Rady Gminy

Dnia 30 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XX Sesja Rady Gminy. Na wstępie została omówiona realizacja zadań oświatowych wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w poprzednim roku szkolnym wraz z przedstawieniem wyników sprawdzianu klasy VI szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego.

Zobacz więcej »
2016-12-05
Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. /środa/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2016-11-23
2014-04-12