Informacje Rady Gminy

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-10-23
Informacja z XL Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia potwierdzające skład Młodzieżowej Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2014-10-01
Informacja o XL sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-09-23
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Sesja odbędzie się 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy. Rada min.: złoży ślubowanie oraz wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch w-ce przewodniczących.

Zobacz więcej »
2014-09-22
Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Na początku Sesji na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś zostały wprowadzone dodatkowe uchwały dotyczące: udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w 2014 roku oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce.

Zobacz więcej »
2014-08-29
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Zapraszamy!

Zobacz więcej »
2014-08-20
Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył stypendium Wójta 36 uczniom z terenu naszej gminy za szczególne osiągnięcia naukowe oraz sportowe.  
Jednym z najważniejszych punktów Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2013 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Zobacz więcej »
2014-06-30
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 czerwca 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2014-06-18
Obwieszczenie o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie § 16 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącej Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącego Załączniki nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś przeprowadzonych w dniu 29 maja 2014 r.

Zobacz więcej »
2014-06-13
Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Jednym z najważniejszych punktów było upoważnienie, które Rada Gminy udzieliła  Wójtowi,  do złożenia wniosku na pomoc unijną oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.  Ewentualne unijne wsparcie finansowe pozwoli gminie w najbliższym czasie wykonać sieć kanalizacyjną w całej gminnej aglomeracji. Koszt zadania przewidziano na ok 24 mln zł.

Zobacz więcej »
2014-05-07
Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś odwołany
W dniu 05.05.2014 r. dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś został odwołany. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy i zapraszamy w następny poniedziałek
Zobacz więcej »
2014-05-05
Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 6 maja 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś
Zobacz więcej »
2014-04-30
Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

27 marca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlniczce obyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2014-03-28
Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 27 marca 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wie

Zobacz więcej »
2014-03-20
Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie obyła się XXXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2014-02-05
XXXV Sesja Rady Gminy

30 stycznia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie ul. Orlich Gniazd 30 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2014-01-23
2014-04-12