Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w miejscowości Będkowice

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w miejscowości Będkowice; 2009
Kwota dotacji – 45.000 zł.

Zdjęcia z realizacji przedsięwzięcia: http://www.wielka-wies.pl/106-69-21-Wymiana-pokrycia-dachu-budynku-komunalnego-Remizy-OSP-w-Bedkowicach.htm

2009-12-31