Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010r.
Kwota dotacji – 2.290,00zł.

2010-12-31