Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2009

Budżet Państwa – Ministerstwo Kultury, 2009r.
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa,
Kwota dotacji – 2.540 zł.

2009-12-31