Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2008

Budżet Państwa – Ministerstwo Kultury, 2008r.
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa,
Kwota dotacji – 5.480 zł.

2009-12-31