Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2007

Budżet Państwa – Ministerstwo Kultury, 2007r.
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa,
Kwota dotacji – 5.480 zł.

2014-05-16