Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2006

Budżet Państwa – Ministerstwo Kultury, 2006r.
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa,
Kwota dotacji – 5.370 zł.

2009-12-31