Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013; 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa; 2011
Całkowita wartość Projektu wynosi - 8 349 158,91 zł.
Kwota dotacji – 4 794 256,33 zł.

Informacja o inwestycji

2011-11-17