Rowerem przez Park Krajobrazowy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; „Rowerem przez Park Krajobrazowy”; 2008
Kwota dotacji – 3.000 zł.
Całkowita wartość Projektu wynosi 3.000 zł.

2009-12-31