Przygody Małego Ekologa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2007r.
Dotacja na realizację zadania pn. „Przygody Małego Ekologa”, w ramach realizacji zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa małopolskiego w 2007 roku
Kwota dotacji - 5.810 zł.
Całkowita wartość Projektu wynosi 9.684 zł.

2009-12-31