„Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa; 2011
Całkowita wartość Projektu wynosi - 2 120 600,00 zł.
Kwota dotacji – 1 480 150,00 zł.

Informacja o inwestycji, zdjęcia z realizacji

2011-11-17