Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieśna lata 2009-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2009-2013”
Kwota dotacji – 50.000 zł.

2010-12-31