Poznaj Polskę

Gmina Wielka Wieś podpisała dwa porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministra Edukacji i Nauki.


Zadanie polega na realizacji przez szkoły samorządowe, w szczególności przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bęble oraz Szkołę Podstawową im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi wycieczek szkolnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. W ramach przedsięwzięcia w naszej gminie zaplanowano wycieczki m.in. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa-Nila, Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kopalni Soli w Wieliczce czy zwiedzanie historycznego obszaru miasta Krakowa. Realizacja wycieczek ma nastąpić do 15 grudnia 2021 roku.


Wartość dofinansowania z budżetu Państwa jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to łącznie 13 935,00 zł.
Całkowita wartość zadania to 17 419,00 zł.

Tagi dla strony:

2021-11-25