Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach wraz z jego otoczeniem

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2011“ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kwota dotacji – 40.000 zł.

Informacja o inwestycji

2011-11-17