Kultywowanie tradycji lokalnej w kreacjach strojów regionalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Kultywowanie tradycji lokalnej w kreacjach strojów regionalnych, 2009r
Całkowita wartość Projektu 8.500 zł.
Kwota dotacji – 8.500 zł.

2009-12-31