Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowego "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym" – 2008
Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema gminami: Skałą (MGOPS Skała), Michałowicami (GOPS Michałowice) oraz Liderem projektu, Gminą Zabierzów (GOPS Zabierzów)
Kwota dotacji – 378.812,27 zł.

2009-12-31