Kolędnicy ziemi krakowskiej – pielęgnowanie tradycji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - „Kolędnicy ziemi krakowskiej – pielęgnowanie tradycji”; 2010r
Całkowita wartość Projektu 3.000 zł.
Kwota dotacji – 3.000 zł.

2010-12-31