Kapliczki Małopolski_2021

Uchwałą nr XXXVIII/527/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2021” udzielając pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.
W dniu 6 sierpnia 2021 r. zawarta została pomiędzy Województwem małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a Gminą Wielka Wieś Umowa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Prace budowlane i konserwatorskie domkowej kapliczki z 1898 roku w miejscowości Biały Kościół”, a pomoc finansowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi 12 000,00 zł.

2021-10-18