Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2007

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 2007r.
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
Kwota dotacji - 38.000 zł.

2009-12-31