Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2006

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 2006r.
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
Kwota dotacji - 28.000 zł.

2009-12-31