Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Fundacja Wspierania Wsi; „Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych”; 2008
Kwota dotacji – 10.000 zł.

2009-12-31