Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; „Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych”; 2008
Kwota dotacji – 10.000 zł.
Całkowita wartość Projektu wynosi 10.000 zł.

2009-12-31