Cyfrowa Gmina

Pozyskaliśmy 100.000,00 zł z Skarbu Państwa na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem grantu będzie przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakupu 26 zestawów stacjonarnych komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego, które zostaną przekazane na wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej im. św. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi.Tagi dla strony:

2022-04-20