Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś

W dniu 5 kwietnia 2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą Galicja Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotycząca realizacji inwestycji pn. “Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś” i obejmująca dwa zadania tj. Projekt i budowę hali łukowej wraz z boiskiem sportowym o sztucznej nawierzchni w Modlnicy oraz Projekt i wykonanie boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Modlniczce.
Koszty całkowite inwestycji to 7 995 000,00 zł. brutto.
Gmina na to przedsięwzięcie otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja I, w ramach obszaru inwestycyjnego – Infrastruktura sportowa dofinansowanie w kwocie 6 300 000,00 zł.
Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziano na 5 sierpnia 2023 r.
Obecnie trwają prace budowlane boiska z trawy sztucznej w Modlniczce.

2022-06-27