Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – II etap

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
7.1 Gospodarka wodno-ściekowa;
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – II etap” 2008
Całkowita wartość Projektu wynosi 7.001.734 zł.
Kwota dotacji – 4.713.515 zł.

2009-12-31