Uzyskane dotacje

Budowa sali gimnastycznej i przewiązki przy szkole podstawowej w miejscowości Bębło

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

Zobacz więcej »
2009-12-31
Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Białym Kościele - obiekt przyszkolny

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

Zobacz więcej »
2009-12-31
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Modlnica - etap I

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.2, Obszary podlegające restrukturyzacji. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej we wsi Modlnica – etap I, Gmina Wielka Wieś ”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - Etap II

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.1, Obszary wiejskie. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka – Etap II, Gmina Wielka Wieś”.

Zobacz więcej »
2009-12-31
Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Projekt pt, "Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy".

Zobacz więcej »
2009-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2005

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2009-12-31
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2005

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ekodach 2005

Dotacja na realizację programu „Ekodach”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2004

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ekodach 2004

Dotacja na realizację programu „Ekodach”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2004

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ekodach 2003

Dotacja na realizację programu „Ekodach”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Tworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Wielka Wieś

Projekt realizowany w ramach programu SAPARD

Zobacz więcej »
2009-12-31
Realizacja II etapu kanalizacji w miejscowości Giebułtów

W ramach projektu wybudowano 4311 mb kanalizacji do której podłączono 68 budynków

Zobacz więcej »
2009-12-31
Identur

W ramach projektu wykonano 10 znaków drogowych szlaku turystycznego E-22a: 4 szt kierujące na Dolinę Prądnika, 5 szt na Dolinę Będkowską i 1 szt na Dolinę Kobylańską

Zobacz więcej »
2009-12-31
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wielka Wieś

W ramach projektu wybudowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem dwukondygnacyjnym przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi o łącznej pow. 481,90 m2.

Zobacz więcej »
2009-12-31
Budowa kanalizacji w miejscowości Szyce

W ramach projektu wybudowano 8266 mb kanalizacji grawitacyjnej, do których podłączono 98 budynków

Zobacz więcej »
2009-12-31
2014-04-11