Uzyskane dotacje

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wielka Wieś

Udzielenie pomocy finansowej w 2022 roku na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2022-12-27
Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP

Udzielenie pomocy finansowej w 2022 roku z przeznaczeniem dla OSP Biały Kościół, OSP Modlnica, OSP Wielka Wieś i OSP Giebułtów na zakup odzieży specjalistycznej.

Zobacz więcej »
2022-12-27
Małopolskie świetlice wiejskie 2022

Gminie Wielka Wieś została przyznana dotacja w wysokości 15 400 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach, w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

Zobacz więcej »
2022-12-27
Dostępna Wielka Wieś

Gmina pozyskała 100 tys. zł dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zobacz więcej »
2022-11-23
Poznaj Polskę 2022

Gmina kolejny rok z rzędu podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 wycieczek szkolnych.

Zobacz więcej »
2022-10-24
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Gmina Wielka Wieś otrzymała dofinansowanie w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’’ na rok 2022.

Zobacz więcej »
2022-07-20
„EKO ODKRYWCY"

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizację zadania pn.: „EKO ODKRYWCY” współfinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zobacz więcej »
2022-07-20
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII

24 marca 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robot budowlanych z EKOINSTAL Sp. z o.o. dotycząca realizacji inwestycji pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi  w miejscowości Będkowice, faza VI I VII”, wzdłuż ulic: Bzowskich, Długa, Lisowska i Ogrodowa

Zobacz więcej »
2022-07-13
Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś

W dniu 5 kwietnia 2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą Galicja Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotycząca realizacji inwestycji pn. “Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś”

Zobacz więcej »
2022-06-27
Grant PPGR

Pozyskaliśmy 5 000 zł z Skarbu Państwa na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zobacz więcej »
2022-04-20
Cyfrowa Gmina

Celem grantu będzie przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakupu 26 zestawów stacjonarnych komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego, które zostaną przekazane na wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej im. św. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi.

Zobacz więcej »
2022-04-20
Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Gmina realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej »
2022-02-04
Laboratoria Przyszłości

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu umiejętności manualnych, technicznych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zobacz więcej »
2022-01-10
Poznaj Polskę

Grant "Poznaj Polskę" został przyznany na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zobacz więcej »
2021-11-25
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Zawarta umowa pozwala na realizację zaplanowanych działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej »
2021-11-16
Odkrywamy Małopolskę

Gmina Wielka Wieś otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 5 800 zł na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę”.

Zobacz więcej »
2021-11-10
Małopolska Olimpiada Frekwencji

Gmina Wielka Wieś otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 34 560 zł na realizację w 2021 roku projektu pn. „Małopolska Olimpiada Frekwencji”.

Zobacz więcej »
2021-11-10
Kapliczki Małopolski_2021

Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Prace budowlane i konserwatorskie domkowej kapliczki z 1898 roku w miejscowości Biały Kościół”, a pomoc finansowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi 12 000,00 zł.

Zobacz więcej »
2021-10-18
Z ekologią od najmłodszych lat

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Z ekologią od najmłodszych lat” współfinasowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zobacz więcej »
2021-10-07
Dotacja na rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

W ramach projektu będziemy w dalszym ciągu rozwijać elektroniczne usługi publiczne m.in. planowanie przestrzenne, podatki, portal interesanta, mikro EZD obieg dokumentów w jednostkach, rekrutacja do placówek oświatowych, oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.  

Zobacz więcej »
2020-08-18
2014-04-11