Sołectwa gminy Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś to gmina typowo podmiejska, bezpośrednio granicząca z Krakowem. Jej powierzchnia wynosi 48,3 km2.


W jej skład wchodzi 12 sołectw:
2014-04-11