Zdalna szkoła

💻 🏠 Pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 69.829,60 zł przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego.


Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupiliśmy laptopy, które zostaną czasowo udostępnione i będą stanowiły pomoc dydaktyczną dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś.


Prosimy rodziców, których dzieci uczęszczają do publicznych placówek oświatowych, i na chwilę obecną nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizowania obowiązku zdalnej nauki o zgłoszenie zapotrzebowania do sekretariatu danej placówki lub do wychowawcy klasy.

Tagi dla strony:

2020-04-17