Zdalna szkoła +

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła +“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Wielka Wieś przystępując do tego projektu otrzymała łącznie dofinansowanie w wysokości 124.822,90 zł. i zakupiła 37 laptopów. Sprzęt komputerowy zakupiony  z programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus” zostały przekazane uczniom szkół podstawowych na terenie naszej Gminy aby umożliwić im naukę na odległość.


Zdalna szkoła+


Pozyskana kwota to 54 993,30 zł


Ilość zakupionych laptopów – 17 szt


Ilość szkół, które z nich skorzystają : 4

Tagi dla strony:

2020-06-02