ObwieszczenieGminnej Komisji Wyborczejz dnia 9 maja 2014 r.

o zarządzeniu przez Gminną Komisję Wyborczą wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym   (Dz. U 142 poz.1591 z późn. zm ) oraz § 4 Ordynacji wyborczej stanowiącej Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy stanowiący załączniki nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/394/2014 27 marca 2014 roku Gminna Komisja Wyborcza stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.

§ 2

W Gminie Wielka Wieś wybiera się 15 radnych do Młodzieżowej Rady Gminy.

§ 3

Dzień wyborów wyznacza się na czwartek 29 maja 2014 r.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do Obwieszczenia.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej  

Tagi dla strony:

2014-05-09