Wolni od azbestu


Przypominamy, że Gmina w ubiegłym roku przystąpiła do realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne  składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wszystkich mieszkańców, którzy w najbliższych latach planują wymieniać pokrycia dachowe na swoich domach i zabudowaniach prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy. Refundacją 100% będą objęte koszty związane z demontażem, odbiorem oraz deponowaniem odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.  

więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy u koordynatora projektu Pani Anny Warchulskiej pok. 112 lub tel. (12) 419-17-01-04 wew. 162

2014-02-11