VII Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych w Wielkiej Wsi

7.10.2016 r. na terenie gminy Wielka Wieś odbyły się VII Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych organizowane przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie i Wójta gminy Wielka Wieś. Patronat Honorowy nad tegorocznymi Mistrzostwami objęli Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Starosta Krakowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Patronat medialny objeli: RMF FM, TVP Kraków, Gazeta Krakowska oraz portal Love Kraków.

Czteroosobowe drużyny biorące udział w Mistrzostwach musiały zmierzyć się z czterema zadaniami, które zostały zlokalizowane w miejscowościach Modlnica, Giebułtów, Biały Kościół i Czajowice.

Zadania obejmowały pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzenia masowego, upadku z wysokości i przebicia ciała metalowym prętem, strzelaniny w dyskotece czy ćwiczenia sprawnościowego związanego z transportem poszkodowanego po zbiorniku wodnym z wykorzystaniem pontonu.

Mistrzostwa te można śmiało uznać za udane, ze względu na dużą ilość drużyn w nich startujących, a było ich 18 oraz aspekt edukacyjny. W każdej szkole na terenie Wielkiej Wsi zorganizowano, szkolenia dot. zasad ewakuacji oraz praktyczne jej sprawdzenie. Ponadto dzieci mogły uczestniczyć w ogrodach edukacyjnych, w których poznały i zobaczyły, na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku, zasady gaszenia palącego się tłuszczu, zaznajomiły się z udzielaniem pierwszej pomocy oraz wyposażeniem karetki. Dzieci uczestniczyły również w zabawach strażackich zorganizowanych przez tut. Komendę na terenie przyległym do Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Do Mistrzostw stanęły drużyny z :
• wszystkich JRG tut. Komendy oraz Wydziału Kwatermistrzowskiego,
• Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
• Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
• Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
• Grypy Interwencyjnej Służby Więziennej,
• Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach,
• Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
• Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej,
• Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
• reprezentacja gminnych  OSP.

VII Mistrzostwach Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych wygrała Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 4, która otrzymała okazały Puchar - Starosty Krakowskiego, puchar Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz puchar Komendanta dla najlepszej drużyny tut. Komendy. Drugie miejsce zajęła drużyna z JRG Skawina , a trzecie reprezentacja JRG 3. Najlepszą drużyną z poza struktur PSP okazała się w tym roku drużyna Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Warto zaznaczyć, iż werdykt opierał się o decyzje sędziów, którzy dla pełnej transparentności Mistrzostw przybyli do Wielkiej Wsi z niemal wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa małopolskiego, a ich praca była nadzorowana przez sędziego głównego, którym jak co roku był koordynator ratownictwa medycznego KW PSP w Krakowie bryg. lek. med. Jacek Nitecki.


relacja: st. kpt. Łukasz Szewczyk

Galeria zdjęć

2016-10-13