Rada Seniorów

RADA SENIORÓW – CO TO TAKIEGO?
Rada Seniorów to odpowiedź na realne potrzeby osób starszych. Rada może powstawać przy urzędach gmin i miast, a nawet w obrębie dzielnic. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny oraz sprzyja solidarności międzypokoleniowej i tworzeniu warunków do pobudzania aktywności społecznej osób starszych. Rada nie ma kompetencji decyzyjnych. Członkostwo w Radzie jest funkcją społeczną, a seniorzy angażują się w jej działania wolontaryjnie

RADA SENIORÓW GMINY WIELKA WIEŚ
Gmina Wielka Wieś stara się zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców. Fundamentem jest myślenie o wspólnocie samorządowej, jako o wszystkich mieszkańcach gminy, także o osobach mniej aktywnych i potrzebujących.

Nasza Rada Seniorów będzie liczyć 15 przedstawicieli, w tym 12 reprezentantów każdego sołectwa oraz 3 osoby wskazane przez Wójta Gminy. Kadencja Rady trwa 2 lata.
Głównym celem działania gminnej Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy Wielka Wieś oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności lokalnej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO RADY?
Zgłoszenia sa bardzo proste. Wystarczy spełnić 3 warunki:
-być w wieku powyżej 60. lat
-być zameldowanym na terenie gminy Wielka Wieś
-złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami poparcia od 15 seniorów z gminy Wielka Wieś.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 25 MARCA 2022 ROKU


Informacje i dokumenty:
http://www.gokis.wielka-wies.pl/index.php/seniorzy******************************************************************************
Chcesz włączyć się w działania na rzecz seniorów? Wspólnie działać i aktywizować mieszkańców swojej wsi?
ZAPRASZAMY SENIORÓW NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
- Bębło 22.02 wtorek, godz. 16.30 budynek wielofunkcyjny
- Czajowice 22.02 wtorek godz. 18.00, remiza
- Będkowice 24.02 czwartek godz. 17.00, remiza
- Biały Kościół, Wierzchowie, Prądnik Korzkiewski, Wielka Wieś 27.02, niedziela godz. 15.30 sala w GOKiS
- Modlniczka 1.03 wtorek godz. 18.00 w szkole (stary budynek)
- Modlnica, Tomaszowice 8.03, wtorek godz. 18.00, remiza Modlnica
- Giebułtów 7.03, poniedziałek, godz. 18.00, budynek wielofunkcyjny/remiza
- Szyce 10.03, czwartek, godz. 17.00, sala nad GOPSem
Podczas spotkań informacyjnych wyjaśnimy, po co w gminie powstaje Rada Seniorów;
-zaprezentujemy, jak działają Rady Seniorów w innych gminach;
-przedstawimy zasady kandydowania do Rady Seniorów Gminy Wielka Wieś; -porozmawiamy o problemach seniorów oraz o tym, jak Rada Seniorów może wesprzeć aktywizację najstarszych mieszkańców;
-zintegrujemy się w miłym towarzystwie, przy kawie/herbacie i słodkościach. ☕🍰WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY!
Więcej informacji o Radzie Seniorów oraz spotkaniach można uzyskać pod telefonem 503 115 964-Anna Styszko,@fundacjalis lub w GOKiS tel 124191921

Informacje i dokumenty: www.gokis.wielka-wies.pl/index.php/seniorzy

2022-02-18