Ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci

Kolejne dofinansowanie zewnętrzne tym razem na „Przedszkole samorządowe w Czajowicach-ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Wielka Wieś”. Wartość projektu wynosi 1.356187,20 w tym kwota dofinansowania ze środków UE 1.152 757,20. Gmina Wielka Wieś wniesie wkład własny do projektu w wysokości 15% wartości całego projektu. Projekt będzie realizowany od 01.07.2018 do 31.08.2019r. Pozyskane środki pozwolą na zwiększenie o 70 liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wielka Wieś.W ramach projektu zostaną utworzone 3 oddziały przedszkolne, zakupione zostaną zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, przeprowadzone będą różnorodne zajęcia dodatkowe dla dzieci (zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia szachowe, zajęcia terenowe wyjazdowe, warsztaty tematyczne), zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści: logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i pracownicy obsługi. Projekt finansowany będzie ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne.

Podsumowanie Projektu:
Gmina Wielka Wieś zakończyła realizację projektu „Przedszkole Samorządowe w Czajowicach-ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Wielka Wieś”. Projekt finansowany był ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.356187,20 zł w tym kwota dofinansowania ze środków UE 1.152 757,20 zł. Pozyskane środki pozwoliły na utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych: Myszek, Motylków oraz Tygrysków. Już od pierwszych dni września zatrudniona kadra dbała o dobre samopoczucie najmłodszych oraz wspierała rodziców i dzieci w procesie adaptacji w przedszkolu w celu zapewnienia przedszkolakom optymalnych warunków rozwoju oraz zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa. W przedszkolu zatrudnionych zostało 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopeda, psycholog oraz pracownicy obsługi. W ciągu całego roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolu odbywały się cykliczne zajęcia dodatkowe. Zajęcia z psychologiem i logopedą zaowocowały pozytywnymi efektami we wszystkich sferach rozwoju dzieci i z pewnością będą kontynuowane w kolejnych latach. W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej realizowano mnóstwo ciekawych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych, torów przeszkód. Cotygodniowe zajęcia taneczne przepełnione były licznymi układami choreograficznymi, które przedszkolaki trenowały przez cały rok by efekty swojej pracy zaprezentować rodzicom podczas „Dnia Rodziny”, zorganizowanego w czerwcu 2019r. W ramach zajęć realizowanych w projekcie odbyły się również zajęcia z dogoterapii oraz cykl spotkań warsztatowych z ceramiki, prowadzony przez stowarzyszenie zrzeszające osoby niepełnosprawne. Zajęcia ceramiczne miały na celu budowanie wrażliwości artystycznej dzieci, rozwinięcie zdolności manualnych oraz integrację dzieci z osobami niepełnosprawnymi. Dzieci pełne entuzjazmu włączały się we wszystkie zajęcia.
W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje kadry pedagogicznej. Nauczyciele wzięli udział w następujących kursach doskonalących: „ Jak pozyskiwać rodziców do współpracy”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu-możliwości wykorzystania dotychczasowych działań przedszkola w nowych rozwiązaniach organizacyjnych”, „Stare i nowe zabawy dywanowe - moduł I”, Wprowadzanie dziecka w Świat muzyki. Wykorzystywanie elementów metody CarlaOrffa”, „Kodowanie przez zabawę, czyli programowanie na podłodze-maty edukacyjne i klocki LEGO w edukacji przedszkolnej”. Dzięki przebytym szkoleniom nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu wychowania, opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, a także wzbogacili swój warsztat pracy, nabyli umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, w szczególności wymagających asertywności i umiejętności negocjacji.
Dzięki pozyskanym środkom możliwe było nieodpłatne korzystanie z usług przedszkola, organizacja wielu uroczystości i wycieczek dla dzieci, wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i multimedialne, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, pianino. Wszystkie zakupione sprzęty będą służyć przedszkolakom przez kolejne lata i przyczynią się do podnoszenia jakości wychowania i edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Czajowicach.

2017-10-09