Konkurs na logotyp Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi


Młodzieżowa Rada Gminy w Wielkiej Wsi ogłasza konkurs na  zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logotypu) Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, nawiązującego do charakteru jednostki, spełniającego jednocześnie rolę informacyjną oraz promocyjną.

Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Rady, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz pozostałej związanej z identyfikacją oraz promocją Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, w wieku od 13 do 16 lat, chodząca do gimnazjum znajdującym się na terenie Gminy Wielka Wieś. Prace można składać w formie papierowej lub w za pośrednictwem emaila.

Wersję papierową można składać w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Gimnazjum w Białym Kościele lub do sekretariatu w Gimnazjum w  Modlnicy w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2016 z dopiskiem „Konkurs na logo”.

Projekt można również przesłać  na adres e-mail: promocja@wielka-wies.pl Prace konkursowe należy składać razem z załącznikiem nr 1 do regulaminu  - formularz zgłoszenia pracy konkursowej. 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.wielka-wies.pl. Zachęcamy do udziału w konkursie, czekają nagrody.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy
w Wielkiej Wsi
Kamila Kulczyk

2016-02-11