Junior Demokracji 2016

„Junior Demokracji 2016” – to najciekawszy projekt społeczny i pierwsze miejsce w Powiecie Krakowskim przyznany dla grupy inicjatywnej z Wielkiej Wsi (Kamila Kulczyk, Anna Calik, Natalia Sobocińska, Klaudia Szumny, Julia Wierzbicka, Laura Zaręba) pod opieką Joanny Patej zajęły I miejsce  za projekt „Cyberprzestrzeń, nasza przestrzeń”, który będzie realizowany w przyszłym roku na terenie naszej gminy.

Projekt adresowany  będzie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.  Do konkursu zgłoszono  32  opracowane projekty społeczne z  10 gmin Powiatu Krakowskiego, łącznie 172 uczniów reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 10 gmin powiatu krakowskiego  w tym także z Gminnej Biblioteki   Publicznej z Wielkiej Wsi. Zespoły konkursowe liczące od 3 do 5 osób pracowały pod opieką osoby dorosłej nad pomysłem projektu społecznego odpowiadającego na wcześniej zidentyfikowane potrzeby i problemy młodych ludzi lub lokalnych społeczności.

Całość inicjatywy trwała od czerwca 2016 r. w trakcie której nie tylko pracowano nad pomysłem, ale również odbywały się szkolenia adresowane do młodzieży. Przed nami jeszcze szkolenie adresowane do opiekunów grypy inicjatywnej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 projektów w tym projekt  zgłoszony przez  grupę inicjatywną z Wielkiej Wsi. Ostatnim etapem konkursu była prezentacja 1 minutowego filmu promującego projekt na uroczystej gali, która odbyła się w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Projekt, który został najwyżej oceniony przez jury konkursu realizowany będzie od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r. W trakcie jego trwania przewidujemy różne działania i aktywności adresowane do młodzieży  uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy.  Po przez jego realizację chcemy pokazać inną alternatywę  spędzania wolnego czasu niż wpatrywanie się w ekran telefonu czy komputera. 

Zaprosimy również ludzi, którzy pokażą inne możliwości wykorzystania nowych technologii niż przeglądanie portali społecznościowych.  Uroczystym podsumowaniem projektu będzie Gala Filmowa, na której rozdamy statuetki za najlepsze filmy ukazujące problem niewłaściwego wykorzystania nowych technologii.  Do naszego projektu zaangażujemy  Gminę Wielka Wieś, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele, pozostałych członków Młodzieżowej Rady  Gminy nieuwzględnionych w zespole projektowym, Gimnazjum w Białym Kościele  oraz w Modlnicy. Wspierać nas będzie również Firma Handlowo-Usługową Łukasik Stanisław Łukasik Spółka Jawna.

Joanna Patej

2016-11-28