Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Będkowicach

Dzień 19.06.2016 roku był dniem wyjątkowym dla całej społeczności Będkowic, bowiem mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby celebrować 100-lecie działalności edukacyjnej w naszej miejscowości.


Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od uczczenia pamięci oraz oddania hołdu zmarłym nauczycielom i pracownikom szkoły. Pochód na czele z dyrekcją szkoły, uczniami dzierżącymi w rękach sztandar SP Będkowice, druhami OSP Będkowice udał się na Cmentarz Parafialny, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Następnie odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. Prałata Stanisława Koziełła, ks. Jana Adamusa oraz ks. Zdzisława Targosza, podczas której dokonało się poświęcenie sztandaru wraz z uroczystym ślubowaniem uczniów oraz wręczenie obrazu przez ks. Prałata na rzecz szkoły.

Licznie zabrani goście podążyli z kościoła orszakiem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą GOKIS-u z pod batutą Krzysztofa Guńka na boisko przy Szkole Podstawowej, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Wydarzenie zainaugurowało przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Będkowickiej „Sokolica” – Jerzego Rosińskiego, a następnie głos zabrały ważne dla szkoły osobistości: Wójt Gminy  – Tadeusz Wójtowicz, który podarował pamiątkowy list gratulacyjny, zastępca prezesa  Stowarzyszenia  – Jacek Gąska, Ilona Zielińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, która odczytała list od pani Kurator ,dyrektor szkoły: Jolanta Kasperczyk oraz  pasjonat historii Będkowic – Leszek Chmura, pięknie wprowadzając zebranych w tematykę jubileuszu.

Jak przystało na tak niepowtarzalny jubileusz, nie zabrakło szampana, pysznego tortu ufundowanego przez cukiernię Stochalscy oraz odśpiewania gromkiego sto lat. Atmosfera radości zapoczątkowana przez przemawiających przyjaciół szkoły towarzyszyła wszystkim przez cały czas. Kolejnym punktem wydarzenia nastąpiła część artystyczna – uczniowie Szkoły Podstawowej w Będkowicach dumnie zaprezentowali historię stulecia działalności edukacyjnej w Będkowicach w formie inscenizacji opartej na zapisach z ocalałych kronik szkolnych. Nie zabrakło również występu naszych absolwentek – Wiktoria Rusek i Joanna Nowińska – Sołaja, które wykonały utwór pt. „Przemijają lata”, traktujący o wszystkich ważnych momentach dla Szkoły.

Po zaprezentowaniu niezwykłej historii miejscowości, nadszedł czas na podziękowania dla byłych pracowników szkoły, dyrektorów, osób, które zasłużyły się dla rozwoju szkoły oraz sponsorów, wspomagających  placówkę od początku jej działalności. Następnie na scenę wkroczyła dzielnie grupa przedszkolaków i uczniów klas I – V którzy wykonali swoją własną interpretację piosenki „Bądźmy dziećmi”. Dodatkowo, wystąpili również uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół:  SP w Bęble i SP w Białym Kosciele ,  znakomity zespół „Będkowianie” z autorskimi piosenkami o tematyce szkolnej i uczniowie szkoły w Będkowicach z energetycznym tańcem Zumby.  Kolejnym elementem był pokaz strażacki z użyciem różnorodnych narzędzi strażackich – lin, piany, gaśnic. Podczas prezentacji strażacy przekazali wiele istotnych informacji dotyczących radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia.

Na scenie pojawili się również specjaliści od rzeczy niesamowitych - iluzjoniści, którzy wprowadzili gości w magiczny i tajemniczy świat oraz rozbudzili ciekawość  oraz wyobraźnię. Należy dodać, iż w trakcie wszystkich doskonałych występów na scenie, wiele działo się również dookoła niej – dzieci mogły skorzystać z zabaw z wspaniałymi animatorkami, wyzwolić swoją energię na dmuchanym placu zabaw, przejechać się na kucyku, a także posilić się przekąskami popcornem, czy też watą cukrową.

Podczas uroczystości  zaprezentowane zostały wszystkie kroniki szkolne począwszy od 1916 roku, jak również galeria pamiątkowych zdjęć oraz świadectw szkolnych , które wzbudziły ogromne zainteresowanie zwłaszcza wśród absolwentów szkoły. Nie zabrakło również pięknej wystawy malarskiej przygotowanej przez artystkę plastyk; Joannę Zięblińską  wraz uczniami SP w Będkowicach.

Punktem wieńczącym całą uroczystość była zabawa taneczna dla dzieci oraz dorosłych. Zabawa była tak porywająca, że nie przeszkodził jej nawet deszcz. Wszyscy w doskonały nastrojach bawili się do późnych godzin nocnych.

Serdecznie dziękujemy osobom, które zaszczyciły nas swoją obecnością, a szczególnie: Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, zastępca Wójta :Krzysztof Wołos , wizytator Kuratorium Oświaty: Ilona Zielińska, sekretarz gminy Stanisław Kasprzyk, Prezes OSP Będkowice Rafał Litewka wraz z druhami, dyrektor GOKiSu Magdalena Szymańska, radni powiatu krakowskiego: Krystyna Janecka i Piotr Goraj, radni i sołtysi z poszczególnych sołectw Gminy Wielka Wieś, dyrektorzy oraz nauczyciele ościennych szkół i przedszkoli: Lucyna Kurek, Bożena Turek, Anna Zajączkowska, Alina Zielonka, Dorota Nowak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Joanna Patej. Wśród wspaniałych gości nie należy zapomnieć o absolwentach oraz byłych pracownikach szkoły, rodzicach obecnych uczniów, nauczycielach oraz wszystkich mieszkańcach i sympatykach Szkoły Podstawowej w Będkowicach.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia: druhom OSP Będkowice, pracownikom GOKISu, sekretarzowi Stanisławowi Kasprzykowi ,wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom.

W taki oto sposób uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia szkoły w Będkowicach przeszły do historii. Mamy nadzieję, że Szacowna Jubilatka, która przetrwała czas wojennej zawieruchy z roku na rok, mimo upływających lat, będzie jeszcze bardziej pięknieć i się rozwijać. Ufamy, że nas wszystkich, całą społeczność Szkoły Podstawowej w Będkowicach , czeka jeszcze niejeden wielki i piękny jubileusz.  

Ogromnie dziękujemy również sponsorom, bez których nie udałoby się nadać uroczystości tak wielkiej rangi.

Sponsorzy:
Firma J.A. Gąska, ABC Corolex, Cukiernia Z. Stochalski, Państwo Jolanta i Bartłomiej  Gąska, Restauracja Jerzego Wojdały,  GZK w Wielkiej Wsi, Gospodarstwo „Brandysówka”.

Patronaty:
-Uroczystość zrealizowana była w ramach zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego Gminy Wielka Wieś pod nazwą „Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Będkowicach”.
-Dziennik Polski

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica
Szkoła Podstawowa w Będkowicach

Organizacje wspomagające:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
OSP Będkowice

Tagi dla strony:

2016-06-21