Jak sprawić, by Nasze podatki wróciły do Nas

Szanowni Państwo tak niewiele potrzeba, aby Państwa podatki wróciły do gminy, w której mieszkacie, czyli de facto do Państwa!

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowią znaczną część dochodów budżetu Gminy.

Z Państwa podatków może być finansowany m. in.: rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, remonty dróg, budowa chodników, oświetlenia ulicznego, czy też infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Jeśli jesteście Państwo mieszkańcami Naszej Gminy tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Państwa zamieszkania lub pobytu, a nie dokonali Państwo jeszcze formalności meldunkowych lub z innych powodów nie macie Państwo adresu stałego zameldowania w Gminie Wielka Wieś, to nic straconego! Wystarczy, że rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażecie Państwo w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkacie czyli Gminę Wielka Wieś.

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w niemal 40 proc. do budżetu gminy, w której Państwo mieszkacie, pod warunkiem, że w rubryce dotyczącej miejsca zamieszkania wskażą Państwo właśnie miejscowość, w której zamieszkujecie w Naszej Gminie - Gminie Wielka Wieś.

KROK PO KROKU

Nie musicie Państwo w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania – właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Państwa zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.

Jeśli samodzielnie rozliczacie się Państwo z podatku dochodowego, proszę wpisać Drugi Urząd Skarbowy Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2, w części A.9 zeznania „Urząd do którego adresowane jest zeznanie”, a swój adres zamieszkania na terenie Gminy Wielka Wieś w części B właściwego dla siebie zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37, itd.).

Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Państwa płatnik (np. zakład pracy), proszę go zawiadomić, że miejscem Państwa zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była Gmina Wielka Wieś.

Prosimy złożyć właściwe dla siebie zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-37, itd.) w Drugim Urzędzie Skarbowym (ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków) nie później niż w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

Nie musicie Państwo zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego - urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Państwa dane. Nie trzeba też składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, wystarczy je wysłać listem poleconym lub elektronicznie, korzystając z formularzy na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Papierowe wersje formularzy możecie Państwo pobrać w każdym urzędzie skarbowym oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48.

Prosimy dołączcie do naszej akcji, sprawcie aby WASZE podatki wróciły do WAS!

Tagi dla strony:

2014-01-31