Informacja o naborze do Klubu Dziecięcego w Białym Kościele

Rekrutacja do projektu „Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś- Modlniczka ul. Św. Faustyny 5 w godzinach 8.00-16.00.


Od stycznia będzie można składać również w siedzibie Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4 w godzinach 8.00-10.00.


DOKUMENTY, KTÓRE TRZEBA ZŁOŻYĆ W PROCESIE REKRUTACJI TO:


Formularz zgłoszeniowy
Karta zgłoszenia wraz z załącznikami
ZAŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr.3, będzie wymagane tylko od osób zakwalifikowanych.


https://www.youtube.com/watch?v=SG1d5jjlimw

Tagi dla strony:

2021-12-15