II Międzygminna Bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich - relacja

Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Wielka Wieś zorganizowali w dniu 17 listopada na terenie GOKiS w Białym Kościele imprezę pod nazwą ”II Międzygminna Bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich”.

Bitwa miała charakter fiesty, do udziału w której zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora z terenu Małopolski. Uczestnicy prezentowali na swoich stoiskach w formie konkursowej potrawy i dania z polskich darów jesieni, a zaproszeni goście wzięli udział w rodzinnej fieście smaków tradycyjnych, tematycznie związanej ze zdrową żywnością i tradycyjnymi małopolskimi smakami.

Podczas imprezy odbyły się warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, połączone z wykonywaniem przez nie kanapek śniadaniowych z rodzimych i pełnowartościowych produktów w ramach akcji „Nasze dzieci nie jedzą śmieci”. Uczestnicy warsztatów otrzymali doskonałe, naturalne soki tłoczone ze "Słonecznej Tłoczni"

Jury w składzie Wójt Gminy Wielka Wieś - Tadeusz Wójtowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, przewodnicząca Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Małopolskiego - Barbara Dziwisz, dyr. GOKiS – Magdalena Szymańska, artystka Opery Krakowskiej – Cristina Kutnik, przewodniczący rady gminy Wielka Wieś Zbigniew Mazela i mistrz cukierniczy Zbigniew Stochalski przyznało trzy nagrody główne i 4 wyróżnienia. Oceniano potrawę tradycyjną, wypiek cukierniczy, wystrój stoiska i występ artystyczny.

Pierwsze miejsce zajęły Białokościelanki, drugie ukraińska grupa kulinarna KALINA, a trzecie Klub Seniora Złota Jesień” z Zabierzowa. Wyróżnienia przyznano KGW Bębło, KGW Szczyglice, Klubowi Seniora w Rudawie, KGW Brzezinka i grupie „Modlniczanki”. W imprezie wzięły udział oprócz wymienionych, Stowarzyszenie KGW Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”, grupa folklorystyczna koronczarek z Rudawy i Gospodarstwo Pasieczne „Pszczeli Zakątek” z Modlnicy. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Imprezie towarzyszyły prowadzone przez Martę Dudę z GOKiS-u zajęcia plastyczne dla dzieci dekorujących malunkami płócienne torby promocyjne Gminy Wielka Wieś.
Podczas imprezy wydawano ogólnopolskie karty seniora, kolportowano miesięcznik Głos Seniora, a na specjalnym stoisku promocyjnym Gminy Wielka dystrybuowano przyprawy do potraw konfekcjonowane w specjalnych okolicznościowych opakowaniach, oraz wydawnictwa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

Jury uzasadniając swój werdykt podkreśliło szczególną dbałość biorących udział w imprezie wystawców, o wystrój stoisk prezentacyjnych. W niektórych przypadkach były to prawdziwe dzieła sztuki artystycznej i kulinarnej.

Impreza objęta była patronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan i Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza. Koordynatorem imprezy był pan Józef Kruk. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Wielka Wieś i Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Nasz region – Nasza szansa”.

Organizatorzy dziękują za zabezpieczenie imprezy ratownikom medycznym z OSP Biały Kościół a kierownictwu GOKIS za udostępnienie pomieszczeń i współpracę organizacyjną. Dziękujemy także Józefowi Krukowi za wsparcie i działania organizacyjne oraz właścicielom firmy ADOZ z Giebułtowa za przekazane dla uczestników imprezy wyroby wędliniarskie. Do zobaczenia na III Międzygminnej Bitwie, być może już na wiosnę.

Tekst: Homini et Terrae

 

Tagi dla strony:

2015-10-19