Gminny Portal Interesanta

Portal Interesanta - platformie e-Urząd to narzędzie, które dostarcza elektronicznych usług oraz informacji dotyczących załatwienia spraw zarówno metodami tradycyjnymi jak i poprzez elektroniczne formularze lub skrzynkę podawczą na ePUAP.

Korzystanie z systemu jest zarazem wygodne i bezpieczne.

e-Urząd podzielony jest na dwa moduły: Usługi oraz Procedury urzędowe.

Usługi
Pierwszy moduł Usługi działa w dwóch trybach:
a)    ogólnodostępnym (dla wszystkich)
oraz
b)    ograniczonym dla upoważnionych użytkowników (wymagane logowanie).
W trybie ogólnodostępnym system umożliwia m.in. sprawdzenie czy dowód osobisty jest już do odbioru, sprawdzenie obwodu/okręgu na liście wyborczej, jakie są stawki podatkowe oraz udziela wielu informacji statystycznych, np. zestawienie najpopularniejszych imion mieszkańców naszej gminy czy zestawienie mieszkańców z podziałem na płeć.

W trybie ograniczonym (wymagane logowanie* - informacje dostępne tylko po wpisaniu odpowiedniego identyfikatora i hasła*), umożliwia dostęp do danych dotyczących konkretnych  osób, podmiotów, płatnika lub płatników podatków.
Dzięki temu obywatel lub przedsiębiorca może sprawdzić m.in. stan swoich rozliczeń z urzędem a w przyszłości regulować należności za pomocą instrumentów płatności elektronicznych.

*Aby uzyskać identyfikator i hasło, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i wraz z nim oraz dowodem osobistym zgłosić się do naszego urzędu na Dziennik Podawczy. Formularz dostępny do pobrania na stronie.
Jeżeli dostęp do informacji miałby dotyczyć nie tylko Państwa osobiście, ale osób trzecich lub osób prawnych, wymagane jest złożenie stosownego upoważnienia.
Dla osób fizycznych jest to pełnomocnictwo poświadczone notarialnie a dla przedsiębiorców stosowne upoważnienie np. właściciela/prezesa/zarządu.

Procedury urzędowe
Zawiera pogrupowane wg kategorii opisy procedur podczas załatwiania spraw w urzędzie. Przy procedurach dodane są wzorcowe formularze oraz odsyłacze.

Zapraszamy do korzystania z e-Urzędu
Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania zarazem ułatwią, uproszczą załatwianie Państwa spraw. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami uwagami, sugestiami dotyczącymi działania lub rozwoju systemu, prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: promocja@wielka-wies.pl

Ważne
Przypominamy, iż platforma e-Urząd nie służy do przesyłania dokumentów. Wypełnione dokumenty należy podpisać podpisem tradycyjnym i wysłać na adres urzędu lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym. Można skorzystać z drogi elektronicznej np. za pomocą platformy ePUAP, ale wymagane jest podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowany lub uwierzytelnienie dokumentu za pomocą profilu zaufanego.  

Zapraszamy do korzystania z Portalu Interesanta

2014-10-27