Budżet na 2017 został uchwalony

Wczoraj podczas XXI Sesji Rady Gminy, Radni jednogłośnie uchwalili budżet dla naszej Gminy na 2017 r.
Na chwilę obecną ustalono dochody gminy na poziomie 54 077 070,40 zł mln zł zaś wydatki ponad 52 461 980,59 zł mln zł w tym wydatki inwestycyjne  ok. 10 465 986 ,73 zł.

Uchwalony budżet jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane na zebraniach z mieszkańcami, propozycje samorządów lokalnych uwzględniający propozycje radnych.

Spośród zaplanowanych na  rok przyszły inwestycji oprócz tych realizowanych co roku jak remonty i rozbudowy dróg, chodniki, oświetlenia uliczne należy wymienić: kontynuację budowy budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy, przebudowę dawnej szkoły w Czajowicach na cele przedszkolne, a z nowych inwestycji :rozbudowę szkoły w Modlniczce na potrzeby przedszkola samorządowego, budowę budynku komunalnego w Wielkiej Wsi, termomodernizację szkoły w Modlnicy, budowę ścieżek rowerowych, realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej /wymiana starych pieców/.

Z mniejszych ale równie ciekawych dla  mieszkańców należy zauważyć : kolejne siłownie plenerowe, nowe place zabaw, budowę ścieżki zdrowia – street workout.

Jak na wstępie zaznaczyliśmy dochody i wydatki podajemy  na chwilę obecną. Gmina bowiem intensywnie pracuje nad pozyskaniem środków zewnętrznych na kolejne zadania i jak tylko otrzymamy promesę, nowe środki i zadania zostaną wprowadzone do budżetu.

W tym miejscu życzymy Państwu udanego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku, aby był on podobnie jak dla nas pełen wyzwań, sukcesów ale też spokoju aby wszelkie plany zostały w całości zrealizowane.

Tagi dla strony:

2016-12-30